Sản phẩm

Phương tiện PCCC theo thông tư 56

Phương tiện PCCC theo thông tư 56

Bộ trang phục chữa cháy

Bộ trang phục chữa cháy

Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon

Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon

Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom

Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom

Đèn Exit TQ

Đèn Exit TQ

Đèn Exit Kentom

Đèn Exit Kentom

Ốc xiết cáp

Ốc xiết cáp

Giá đỡ kim thu sét

Giá đỡ kim thu sét

Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa

Cáp đồng trần

Cáp đồng trần

Hoá chất giảm điện trở

Hoá chất giảm điện trở

Kim thu sét Precevtron

Kim thu sét Precevtron

Kim thu sét Liva

Kim thu sét Liva

Kim thu sét VN

Kim thu sét VN

Kim thu sét Ingesco

Kim thu sét Ingesco

Kim thu sét Star

Kim thu sét Star

Kim thu sét Stormaster

Kim thu sét Stormaster

Nạp sạc bình chữa cháy chuyên nghiệp

Nạp sạc bình chữa cháy chuyên nghiệp

Van khoá PCCC

Van khoá PCCC

Trụ chữa cháy ngoài nhà

Trụ chữa cháy ngoài nhà

Đồng hồ đo áp

Đồng hồ đo áp

Đầu phun tự động Sprinkler TQ

Đầu phun tự động Sprinkler TQ

Đầu phun tự động Sprinkler

Đầu phun tự động Sprinkler

Phụ kiện hàn ống chữa cháy

Phụ kiện hàn ống chữa cháy

Tủ đựng vòi chữa cháy

Tủ đựng vòi chữa cháy

Tủ điều khiển trạm bơm PCCC

Tủ điều khiển trạm bơm PCCC

Bình điều áp

Bình điều áp

Bảng tiêu lệnh và Nội quy PCCC

Bảng tiêu lệnh và Nội quy PCCC

Kệ để bình chữa cháy

Kệ để bình chữa cháy

Lăng phun chữa cháy

Lăng phun chữa cháy

Vòi chữa cháy Rulo

Vòi chữa cháy Rulo

Vòi chữa cháy

Vòi chữa cháy

Vòi chữa cháy DL

Vòi chữa cháy DL

Vòi chữa cháy DL

Vòi chữa cháy DL

Vòi chữa cháy HQ

Vòi chữa cháy HQ

Vòi chữa cháy D50/65

Vòi chữa cháy D50/65

Bình chữa cháy Foam MJPZ9

Bình chữa cháy Foam MJPZ9

Bình chữa cháy Mini

Bình chữa cháy Mini

Bình chữa cháy khí CO2 24kg

Bình chữa cháy khí CO2 24kg

Bình chữa cháy khí CO2 5kg

Bình chữa cháy khí CO2 5kg

Bình chữa cháy khí CO2 3kg

Bình chữa cháy khí CO2 3kg

Bình chữa cháy bột 35kg

Bình chữa cháy bột 35kg

Bình chữa cháy bột 8kg

Bình chữa cháy bột 8kg

Bình chữa cháy bột 4kg

Bình chữa cháy bột 4kg

Bình chữa cháy bột 2kg

Bình chữa cháy bột 2kg

Máy bơm chữa cháy xăng Rabbit P381

Máy bơm chữa cháy xăng Rabbit P381

Máy bơm chữa cháy xăng Rabbit P408

Máy bơm chữa cháy xăng Rabbit P408

Máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu

Máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu

Máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu

Máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu

Máy bơm bù áp Saer

Máy bơm bù áp Saer

Máy bơm bù áp Pentax

Máy bơm bù áp Pentax

Máy bơm chữa cháy điện Salmson

Máy bơm chữa cháy điện Salmson

Máy bơm chữa cháy điện Pentax

Máy bơm chữa cháy điện Pentax

Máy bơmq chữa cháy Diesel TQ

Máy bơmq chữa cháy Diesel TQ

Máy bơm chữa cháy Diesel Misuki

Máy bơm chữa cháy Diesel Misuki

Máy bơm chữa cháy Diesel Hyundai

Máy bơm chữa cháy Diesel Hyundai

Máy bơm chữa cháy Diesel Hyundai

Máy bơm chữa cháy Diesel Hyundai

Đèn báo phòng VN

Đèn báo phòng VN

Nút nhấn khẩn Hochiki 2

Nút nhấn khẩn Hochiki 2

Đèn báo phòng GST

Đèn báo phòng GST

Nút nhấn khẩn

Nút nhấn khẩn

Nút nhấn khẩn DL

Nút nhấn khẩn DL

Nút nhấn khẩn Hochiki

Nút nhấn khẩn Hochiki

Đèn và chuông báo cháy

Đèn và chuông báo cháy

Đèn báo phòng

Đèn báo phòng

Còi hụ báo cháy

Còi hụ báo cháy

Chuông báo cháy Hochiki

Chuông báo cháy Hochiki

Còi báo cháy

Còi báo cháy

Chuông báo cháy DL

Chuông báo cháy DL

Đầu dò khói Tyco

Đầu dò khói Tyco

Đầu dò khói SD

Đầu dò khói SD

Đầu dò khói GST

Đầu dò khói GST

Đầu dò khói GE

Đầu dò khói GE

Đầu dò khói 1412

Đầu dò khói 1412

Đầu dò khói Hochiki

Đầu dò khói Hochiki

Đầu dò khói tia hồng ngoại GST

Đầu dò khói tia hồng ngoại GST

Đầu dò khói tia hồng ngoại Hochiki

Đầu dò khói tia hồng ngoại Hochiki

Tủ trung tâm báo cháy Networx

Tủ trung tâm báo cháy Networx

Tủ trung tâm báo cháy Hochiki

Tủ trung tâm báo cháy Hochiki

Tủ trung tâm báo cháy GST

Tủ trung tâm báo cháy GST

Tủ trung tâm báo cháy Chungmei

Tủ trung tâm báo cháy Chungmei